thumbnail - Đại học Xây dựng, Đại học Mở Hà Nội lấy điểm sàn từ 14, 16
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Đại học Xây dựng, Đại học Mở Hà Nội lấy điểm sàn từ 14, 16

Đại học Xây dựng lấy điểm sàn thấp nhất 14, trong khi Đại học Mở Hà Nội nhận hồ sơ từ 16 điểm trở lên. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác