thumbnail - Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Hữu Bào - 2 ngày tiêu diệt 78 lính thủy đánh bộ: "Danh hiệu cao quý nhất là Bộ đội của Nhân dân"
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Hữu Bào - 2 ngày tiêu diệt 78 lính thủy đánh bộ: "Danh hiệu cao quý nhất là Bộ đội của Nhân dân"

VTV.vn - 2 ngày tiêu diệt 78 lính thủy đánh bộ, chiến sĩ Trần Hữu Bào cùng đồng đội đã bảo vệ thành công vị trí trọng yếu của tuyến đường ...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác