thumbnail - Đảm bảo an toàn, an ninh mạng: Góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc
Thu Trang
Hà Nội

Đảm bảo an toàn, an ninh mạng: Góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

(PLVN) - Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là quyền tối cao, tuyệt đối, đầy đủ và riêng biệt của quốc gia đối với các vùng thông tin do Nhà nước quản lý, kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp. Đây là nội dung mới, rất quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác