thumbnail - Đảm bảo khả thi nguồn vốn hơn 84.000 tỷ đồng xây dựng 3 tuyến đường bộ cao tốc
Minh DucTRan
Hà Nội

Đảm bảo khả thi nguồn vốn hơn 84.000 tỷ đồng xây dựng 3 tuyến đường bộ cao tốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan giải trình nghiêm túc, đảm bảo tính khả thi về vốn, không thể trình phương án biến số, chưa biết có hay không.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác