thumbnail - Dàn lãnh đạo công ty chứng khoán hầu tòa
Gia Loc
Hà Nội

Dàn lãnh đạo công ty chứng khoán hầu tòa

Do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, nguyên chủ tịch Công ty CP Chứng khoán SME cùng các đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 300 tỉ đồng
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác