thumbnail - Dân Sri Lanka 'trắng tay'
Trường Sơn
Hà Nội

Dân Sri Lanka 'trắng tay'

Khủng hoảng Sri Lanka: Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và chính trị leo thang, người dân Sri Lanka vẫn bình tĩnh chờ đợi để mua hàng hóa mà không có xích mích hay tranh cãi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác