thumbnail - Dân tộc nào đông dân thứ hai Việt Nam?
Minh DucTRan
Hà Nội

Dân tộc nào đông dân thứ hai Việt Nam?

Trong cộng đồng 54 dân tộc ở Việt Nam, dân tộc này có dân số đứng thứ hai sau người Kinh, giỏi thủy lợi, đặc trưng với trang phục truyền thống đơn giản, ít họa tiết. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác