thumbnail - Dân vùng biển rước lễ vật cúng cá voi
Minh DucTRan
Hà Nội

Dân vùng biển rước lễ vật cúng cá voi

Người dân huyện Cẩm Xuyên tổ chức lễ hội cầu ngư, hò chèo cạn Nhượng Bạn để báo đáp công ơn của cá voi, phù hộ mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác