thumbnail - Đang khẩn trương tiếp cận hiện trường sạt lở thủy điện Kà Tinh (Quảng Ngãi)

Đang khẩn trương tiếp cận hiện trường sạt lở thủy điện Kà Tinh (Quảng Ngãi)

Lúc 18 giờ 30 ngày 10/10, một khối lượng đất đá lớn sạt trượt vùi lấp một số hạng mục của thủy điện Kà Tinh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác