thumbnail - Đăng ký nguyện vọng xét tuyển: Tưởng trúng tuyển nhưng coi chừng lại… rớt
Lan đột biến
Hà Nội

Đăng ký nguyện vọng xét tuyển: Tưởng trúng tuyển nhưng coi chừng lại… rớt

“Tưởng trúng tuyển nhưng coi chừng lại… rớt” có thể xem là một cảnh báo rất đặc biệt với thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm nay. Trong những trường hợp nào nếu không cẩn thận và không tính toán kỹ về mặt chiến lược, thí sinh có nguy cơ trên?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác