thumbnail - Đặng Thái Sơn đàn tặng cậu bé đoạt giải nhất Viết thư UPU
Minh DucTRan
Hà Nội

Đặng Thái Sơn đàn tặng cậu bé đoạt giải nhất Viết thư UPU

Đặng Thái Sơn đàn một đoạn nhạc của Mozart tặng Bình Nguyên, học sinh lớp 9 đoạt giải nhất UPU với bức thư gửi danh cầm. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác