thumbnail - Đánh giá hiệu quả kinh tế tập thể theo tiêu chí toàn diện
Duy Tân
Hà Nội

Đánh giá hiệu quả kinh tế tập thể theo tiêu chí toàn diện

VTV.vn - Kinh tế tập thể phải vừa mang lại hiệu quả, lợi nhuận, lợi ích và phải kèm theo phát triển cộng đồng, hỗ trợ người dân ở nông thôn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác