thumbnail - Đánh giá mới về 'bên thất bại' trong cuộc xung đột Nga - Ukraine
Duy Tân
Hà Nội

Đánh giá mới về 'bên thất bại' trong cuộc xung đột Nga - Ukraine

Mặc dù Nga đang gặp khó khăn, nhưng những bên liên quan khác vẫn là "kẻ thua cuộc" trong xung đột ở Ukraine.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác