thumbnail - Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao
Duy Tân
Hà Nội

Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 25/10/2022 ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác