thumbnail - Danh sách Bộ Chính trị TW Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX
Trường Sơn
Hà Nội

Danh sách Bộ Chính trị TW Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX

Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX gồm 24 thành viên, trong đó có 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác