thumbnail - Danh tính 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh trong vụ chữa cháy quán karaoke
Lan đột biến
Hà Nội

Danh tính 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh trong vụ chữa cháy quán karaoke

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh trong vụ chữa cháy quá karaoke.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác