thumbnail - Đạt 5 điểm bài thu hoạch bồi dưỡng SGK là đủ điều kiện dạy lớp 3,7,10 có quá dễ?
Duy Tân
Hà Nội

Đạt 5 điểm bài thu hoạch bồi dưỡng SGK là đủ điều kiện dạy lớp 3,7,10 có quá dễ?

GDVN- Bộ Giáo dục nên có giải pháp làm cho giáo viên tự giác, trung thực, có nhu cầu, hứng thú học tập, trong các chương trình bồi dưỡng do Bộ tổ chức.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác