thumbnail - Đất đai vẫn là "miếng mồi ngon" để tham nhũng
Thức SG
Hà Nội

Đất đai vẫn là "miếng mồi ngon" để tham nhũng

Việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách đất đai có ý nghĩa quan trọng nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng để tham nhũng trong quản lý và sử dụng đất.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác