thumbnail - Đặt hàng Trung Quốc đóng tàu ngầm mới, Thái Lan "đau đầu" vì lo phải nhận tàu cũ tân trang
Cường bếu
Hà Nội

Đặt hàng Trung Quốc đóng tàu ngầm mới, Thái Lan "đau đầu" vì lo phải nhận tàu cũ tân trang

Các chuyên gia quân sự cho rằng, Trung Quốc có thể chuyển giao các tàu ngầm cũ tân trang cho Thái Lan như một hình thức bồi thường hợp đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác