thumbnail - Đặt niềm tin vào chuỗi cung ứng, nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh vốn vào Việt Nam
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Đặt niềm tin vào chuỗi cung ứng, nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh vốn vào Việt Nam

Triển vọng tăng trưởng cùng môi trường đầu tư thân thiện tiếp tục là những “lực hút” của Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài. Minh chứng rõ nét là vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI trong 7 tháng năm 2022 vẫn tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2021...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác