thumbnail - Đấu giá bộ sưu tập của hoàng hậu Nam Phương: Một chiếc bát được "chốt" tới 20,7 tỷ đồng
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Đấu giá bộ sưu tập của hoàng hậu Nam Phương: Một chiếc bát được "chốt" tới 20,7 tỷ đồng

"Mọi chú ý và thèm khát đều tập trung vào chiếc bát ngọc đặc biệt thuộc bộ sưu tập của hoàng hậu Nam Phương, được chạm khắc và mang dấu của vua Tự Đức" - nhà đấu giá Drouot nói.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác