thumbnail - Đấu giá cổ vật Việt Nam có giá trị nhất từ trước đến nay
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Đấu giá cổ vật Việt Nam có giá trị nhất từ trước đến nay

"Hoàng đế chi bảo" là chiếc ấn biểu tượng quyền lực vua triều Nguyễn, từng được trao cho đại diện cách mạng trong lễ thoái vị của Bảo Đại nhưng bị quân Pháp chiếm được.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác