thumbnail - Đậu mùa khỉ lây lan mạnh, làm thế nào để phòng tránh?
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Đậu mùa khỉ lây lan mạnh, làm thế nào để phòng tránh?

Sự giao lưu đi lại thuận tiện và có xu hướng gia tăng giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, trong khu vực khiến bệnh đậu mùa khỉ có thể xâm nhập và gây bệnh ở Việt Nam.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác