thumbnail - Đầu tư cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo phương thức PPP, BOT
Tuấn Anh
Hà Nội

Đầu tư cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo phương thức PPP, BOT

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thái Bình làm cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư xây dựng cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác