thumbnail - Đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng làm 6 dự án đường sắt
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng làm 6 dự án đường sắt

Đó là các dự án: Cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội - Vinh, đoạn Vinh - Nha Trang, đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt khu vực đèo Khe Nét, cải tạo nâng cấp các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc, và nâng cấp cầu đường sắt Đuống (tuyến vận tải thủy sông Đuống)...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác