thumbnail - Đầu tư nhóm cổ phiếu gì khi thị trường biến động mạnh?
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Đầu tư nhóm cổ phiếu gì khi thị trường biến động mạnh?

Chỉ số P/E hiện tại của thị trường đang là 14.33 lần, đưa thị trường về vùng định giá hấp dẫn để đầu tư dài hạn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác