thumbnail - Đây là chi tiết "bắt bài" Amber Heard cố ý diễn vai nạn nhân để gài Johnny Depp, thảo nào chồng cũ chả sợ còn đùa lại vui vẻ?
Liên Hương
Hà Nội

Đây là chi tiết "bắt bài" Amber Heard cố ý diễn vai nạn nhân để gài Johnny Depp, thảo nào chồng cũ chả sợ còn đùa lại vui vẻ?

Amber Heard càng cố diễn lại càng để lộ nhiều sơ hở.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác