thumbnail - Đẩy mạnh tăng cường phòng, chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào
Viễn Đông
Hà Nội

Đẩy mạnh tăng cường phòng, chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào

Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng lần này cũng là dịp để Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào rà soát, đánh giá lại việc triển khai các nội dung trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy đã ký.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác