thumbnail - Dạy môn Tin học đối với lớp 3: Có nơi 60 HS nhưng trường chỉ có 3 bộ máy tính
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Dạy môn Tin học đối với lớp 3: Có nơi 60 HS nhưng trường chỉ có 3 bộ máy tính

GDVN-  Không chỉ thiếu biên chế giáo viên Tin học, Tiếng Anh, nhiều trường vùng cao còn thiếu cơ sở vật chất, ảnh hưởng đến việc dạy và học.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác