thumbnail - Đẩy nhanh tiến độ cấp hộ chiếu vắc xin điện tử
Cường bếu
Hà Nội

Đẩy nhanh tiến độ cấp hộ chiếu vắc xin điện tử

Hộ chiếu vắc xin điện tử là chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử do các cơ sở tiêm chủng và Bộ Y tế ký số xác nhận dựa trên thông tin tiêm chủng Covid-19 của người dân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác