thumbnail - ĐBSCL đối diện với 11 thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường
Viễn Đông
Hà Nội

ĐBSCL đối diện với 11 thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường

Đây sẽ là những thách thức được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu trong báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL năm 2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác