thumbnail - Để “dọc ngang thông suốt”!
Quân Mạnh
Hà Nội

Để “dọc ngang thông suốt”!

Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII là việc thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác