thumbnail - Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long
Thức SG
Hà Nội

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long

Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật hàng loạt cán bộ tại Bộ KH-CN và Bộ Y tế, đồng thời đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, do liên quan Việt Á.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác