thumbnail - Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh
Cường bếu
Hà Nội

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội,
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác