thumbnail - Đề nghị bổ sung người nghèo vào nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương
Trường Sơn
Hà Nội

Đề nghị bổ sung người nghèo vào nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương

Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường đề nghị nghiên cứu bổ sung người nghèo vào nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác