thumbnail - Đề xuất áp thuế xuất khẩu 5% với các loại phân bón, riêng NPK còn 0% do "dư thừa"
Quốc Cường
Hà Nội

Đề xuất áp thuế xuất khẩu 5% với các loại phân bón, riêng NPK còn 0% do "dư thừa"

Tại dự thảo Nghị định đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất áp mức thuế xuất khẩu 5% đối với các mặt hàng phân bón. Riêng đối với NPK, do trong nước đã đáp ứng đủ nhu cầu và "hiện dư thừa nhiều" nên đề xuất mức thuế 0%.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác