thumbnail - Đề xuất bỏ xét nghiệm người nhập cảnh Việt Nam
Thu Trang
Hà Nội

Đề xuất bỏ xét nghiệm người nhập cảnh Việt Nam

Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân đề xuất bỏ yêu cầu khách quốc tế đến Việt Nam phải có xét nghiệm âm tính vì cản trở mở cửa du lịch. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác