thumbnail - Đề xuất bốn cấp độ thảm họa, sự cố
Thu Trang
Hà Nội

Đề xuất bốn cấp độ thảm họa, sự cố

Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự do Bộ Quốc phòng xây dựng chia bốn cấp thảm họa, sự cố, cao nhất là cấp 4 - tình trạng khẩn cấp. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác