thumbnail - Đề xuất đầu tư độc lập cầu vượt sông Đáy trên cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng
Duy Tân
Hà Nội

Đề xuất đầu tư độc lập cầu vượt sông Đáy trên cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

Công trình cầu vượt sông Đáy được đề xuất cập nhật là dự án thành phần dự án PPP cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình và đầu tư độc lập.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác