thumbnail - Đề xuất địa phương bố trí ngân sách tham gia 3 dự án cao tốc trọng điểm
Thu Trang
Hà Nội

Đề xuất địa phương bố trí ngân sách tham gia 3 dự án cao tốc trọng điểm

Chiều 13/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư  3 dự án cao tốc trọng điểm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác