thumbnail - Đề xuất giảm loạt thuế, giá xăng có thể về dưới 21.000 đồng/lít
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Đề xuất giảm loạt thuế, giá xăng có thể về dưới 21.000 đồng/lít

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và 50% thuế GTGT với xăng, dầu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác