thumbnail - Đề xuất giao địa phương quản lý, đầu tư đường bộ vào ga đường sắt
Trường Sơn
Hà Nội

Đề xuất giao địa phương quản lý, đầu tư đường bộ vào ga đường sắt

Cục Đường sắt đề xuất giao địa phương quản lý, đầu tư đường bộ vào nhà ga, tạo thuận lợi phát triển vận tải đường sắt.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác