thumbnail - Đề xuất không mở đường xuyên khu sinh quyển thế giới
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Đề xuất không mở đường xuyên khu sinh quyển thế giới

Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải đề xuất phương án làm đường kết nối Bình Phước qua Đồng Nai không đi qua rừng khu sinh quyển thế giới. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác