thumbnail - Đề xuất lập lực lượng thanh tra đặc biệt để đẩy mạnh phòng chống tham nhũng
Duy Tân
Hà Nội

Đề xuất lập lực lượng thanh tra đặc biệt để đẩy mạnh phòng chống tham nhũng

ĐBQH Lê Thanh Vân cho rằng, thanh tra đặc biệt phải có quyền hạn khác với thanh tra thông thường để xử lý ngay lập tức những vụ việc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác