thumbnail - Đề xuất mở tuyến tàu cao tốc Sa Kỳ - Lý Sơn
Lan đột biến
Hà Nội

Đề xuất mở tuyến tàu cao tốc Sa Kỳ - Lý Sơn

Doanh nghiệp tàu cao tốc cũng tạm dừng tuyến TP Đà Nẵng - Lý Sơn do hoạt động không hiệu quả.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác