thumbnail - Đề xuất người tiêu dùng được quyền chọn có hoặc không chia sẻ thông tin cá nhân
Trường Sơn
Hà Nội

Đề xuất người tiêu dùng được quyền chọn có hoặc không chia sẻ thông tin cá nhân

VTV.vn - Theo dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), tổ chức, cá nhân kinh doanh phải công khai về mục đích, phạm vi thu thập, sử dụng...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác