thumbnail - Đề xuất quy định những biển số bắt buộc đấu giá, mức khởi điểm 200 triệu
Lan đột biến
Hà Nội

Đề xuất quy định những biển số bắt buộc đấu giá, mức khởi điểm 200 triệu

Đại biểu cho rằng cần quy định những biển số bắt buộc phải đưa ra đấu giá và mức giá khởi điểm nên từ 200 triệu đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác