thumbnail - Đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn: Vô tình khuyến khích tâm lý mua đất ở
Tuấn Anh
Hà Nội

Đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn: Vô tình khuyến khích tâm lý mua đất ở

Nhiều ý kiến từ doanh nghiệp, chuyên gia phản đối quy định sở hữu chung cư có thời hạn đang được dự thảo tại Luật Nhà ở (sửa đổi) do Bộ Xây dựng soạn thảo.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác