thumbnail - Đề xuất tăng giá điện khi giá bán lẻ bình quân tăng từ 1%
Quốc Cường
Hà Nội

Đề xuất tăng giá điện khi giá bán lẻ bình quân tăng từ 1%

EVN sẽ được điều chỉnh tăng giá điện khi các chi phí đầu vào biến động, làm giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 1% trở lên so với hiện hành.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác