thumbnail - Đề xuất truy tặng danh hiệu cho 3 chiến sỹ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke
Quốc Cường
Hà Nội

Đề xuất truy tặng danh hiệu cho 3 chiến sỹ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng giao Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố phối hợp với Công an Thành phố khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND Thành phố có hình thức khen thưởng để truy tặng các cán bộ, chiến sỹ có tinh thần dũng cảm đã hy sinh thân mình khi làm nhiệm vụ để bảo vệ nhân dân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác